Jak na reklamaci?

 

Oznámení: Pošlete nám prosím na retkev@seznam.cz vyplněný reklamační protokol. Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat s dalším postupem.

Doprava: Odešlete zboží jakoukoli přepravní společností nebo doručte osobně na adresu Emília Suchnová, Pavlovice 20, 34815 Planá. Dopravu platí kupující.

Vyřízení: Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme kontaktovat s návrhem následného postupu. Na vyřízení reklamace máme 30 dní.

Jak na odstoupení od smlouvy?

 

Oznámení: Pošlete nám na retkev@seznam.cz vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy (vzor naleznete níže). Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat.

Doprava: Zboží zašlete nebo doručte osobně na adresu Emília Suchnová, Pavlovice 20, 34815 Planá nejpozději do 14 dnů ode dne doručení. Dopravu platí kupující. Jakmile k nám balíček dorazí, ozveme se Vám.

Vyřízení: Peníze za vrácené zboží Vám pošleme na Váš účet nebo Vám dle dohody dodáme nové či jiné zboží.

Zboží nelze vrátit v případě, že bylo ušito nebo upraveno na míru. Viz obchodní podmínky.

 

 

 

 

 

 

 

Vzor pro odstoupení od smlouvy:

 

Zákazník:

 

Vaše jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Telefon a e-mail:

 

Číslo objednávky:

 

Prodejce:

 

Jan Suchna

 

IČ: 14201887

 

Pavlovice 20, 34815 Planá

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ........... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.retkev.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ......................................., které jsem převzala dne: .......................... .

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

 

V .................................. Kdy .........................

 

S pozdravem

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu