Jak na reklamaci či vrácení zboží

Jak na reklamaci

Jak na reklamaci a vrácení zboží

 

Jak na reklamaci?

  1. Oznámení: Pošlete nám prosím na retkev@seznam.cz vyplněný reklamační protokol. Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat s dalším postupem.
  2. Doprava: Odešlete zboží jakoukoli přepravní společností nebo doručte osobně na adresu Emília Suchnová, Pavlovice 20, 34815 Planá. Dopravu platí kupující.
  3. Vyřízení: Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme kontaktovat s návrhem následného postupu. Na vyřízení reklamace máme 30 dní.

Jak na odstoupení od smlouvy?

  1. Oznámení: Pošlete nám na retkev@seznam.cz vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy (vzor naleznete níže). Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat.
  2. Doprava: Zboží zašlete nebo doručte osobně na adresu Emília Suchnová, Pavlovice 20, 34815 Planá nejpozději do 14 dnů ode dne doručení. Dopravu platí kupující. Jakmile k nám balíček dorazí, ozveme se Vám.
  3. Vyřízení: Peníze za vrácené zboží Vám pošleme na Váš účet nebo Vám dle dohody dodáme nové či jiné zboží.
  4. Zboží nelze vrátit v případě, že bylo ušito nebo upraveno na míru. Viz obchodní podmínky.

 

 

 


Vzor pro odstoupení od smlouvy:

Zákazník:

Vaše jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Číslo objednávky:

Prodejce:

Jan Suchna

IČ: 14201887

Pavlovice 20, 34815 Planá

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ........... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.retkev.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ......................................., které jsem převzala dne: .......................... .
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


V .................................. Kdy .........................

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Zpět do obchodu